Kusur Dağılımı Değişimleri


Kaza kusur oranları Tramer yardımıyla belirlenmektedir. Kusur oranının belirlenmesi ile ilgili detaylara geçmeden önce ‘’Tramer’’ hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.

1. Kazalarda Kusur Oranı Hesaplaması Nasıl Olur?

Kaza kusur oranları Tramer yardımıyla belirlenmektedir. Kusur oranının belirlenmesi ile ilgili detaylara geçmeden önce ‘’Tramer’’ hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi yani Tramer, Hazine Müsteşarlığına bağlı bir kuruluştur. Tramer’in amacı; trafikte bulunan araçlar için yapılabilecek araç sigortaları dalında, bilgileri tek bir elde toplamak, sağlıklı sigorta fiyatları sunulmasına destek olmak ve sigortacılık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmektir. Böylece sigorta sektörüne olan güvenin yükseltilmesi ve yararının arttırılması hedeflenmiştir.

Hazine Müsteşarlığı, sadece maddi hasar ile sonuçlanan kazaların kaza tespit tutanağı ile düzenlenmesini yeterli görmüştür. Bu tutanak kazaya karışan araç sahipleri veya sürücülerin, kazanın oluşmasında ne kadar kusurlu olduklarını gözler önüne sermektedir. Üstelik artık mobil kaza tespit tutanağı sayesinde tutanağı doldurmak çok daha kolaylaştı. Sigorta şirketlerinin kaza tespit tutanaklarının Tramere girişiyle, hasar ödenme süreci başlamış olur. Araç sürücülerinin kazadaki kusur oranları %0, %25 %50 ve %100 arasında görülür.

2. Kazalarda Kusur Oranı Belirleme İşlemi?

Kazalarda kusur oranı belirleme aşamaları aşağıdaki gibidir:

 1. Kaza tutanakları ve kazanın boyutunu gösteren fotoğraflar sigorta şirketine ulaştığında, 3 iş günü içerisinde bir değerlendirme yapılır, belirlenen kusur oranı Tramer’e iletilir.
 2. Taraflar kusur oranına itiraz etmek isterlerse 5 iş günü içerisinde sigorta şirketine başvurmaları gerekir. 5 iş günü içerisinde itiraz edilmediği takdirde kusur oranı kabul edilmiş sayılır.
 3. Tramer, sigorta şirketinin değerlendirmesiyle aynı fikirde olursa durumdan sigorta şirketini haberdar eder. Sigorta şirketlerinin uzlaşamaması halinde, Tramer içerisinde işleyen Tutanak Değerlendirme Komisyonu’na başvuru yapılır.
 4. Durumu bir kez de Tutanak Değerlendirme Komisyonu değerlendirir ve karara vararak sigorta şirketine bildirir.
 5. 2014 Haziran Ayı’nda Hazine Müsteşarlığı’nın yeni genelgesiyle maddi hasarlı kazalar için doldurulması gereken kaza tespit tutanaklarında değişikliğe gidilmiştir. Bu yeni genelgeye göre; sigortalı 2 gün içerisinde itiraz etme hakkını kullanmadıysa yahut itiraz hakkı kabul edilmemişse, sigortalılar kusur oranlarına ilişkin itirazlarını Sigorta Tahkim Komisyonu'na yapabilmektedir.

3. Kusur Dağılımı Hangi Sebeplerle Hatalı Olabilir?

Kazalarda kusur dağılımı çeşitli sebeplerle hatalı verilmiş olabilir.

 1. Hatalı Beyanlar
 2. Trafik işaret ve levhalarına dikkat edilmemesi
 3. Doğru fotoğraf çekimi yapılmaması
 4. Çizimlerin (kroki) düzgün yapılmaması
 5. Yalnızca sözlü ifade ve beyanlara bakılarak tutanak tutulması
 6. Kamera ve mobese kameralarına bakılmaması

4. Kusur Dağılımını Değiştirmek Mümkün müdür?

Hatalı olduğu düşünülen ve bunu temellendirebilecek deliller ortaya konulabilen kusur dağılımları uygun yöntemlerle başvuru yapıldığı takdirde değiştirilebilir. Uygun deliller ise şirketimizin tecrübeli Trafik Bilirkişilerinin araştırmaları sonucunda elde edilebilir.

Peki Trafik Bilirkişilerimiz neleri inceler?

 1. Kaza Yerinin Fiziksel Durumu
 2. Trafik İşaret ve Levhaları
 3. Kaza Yerinde Kimlerin Olup-Olmadığı
 4. Görgü Tanıkları
 5. Gerekli İz ve Deliller
 6. Kazanın Oluşmasını Ortaya Çıkaran Sebepler
 7. Varsa Takograf Verileri

7 / 24