Yaralanmalı Trafik Kazaları


Karayolları Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, poliçede belirtilen aracın kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya üçüncü şahıslara ait malların zarara uğramasına sebebiyet verildiği durumlarda devreye girer.

1. Yaralanmalı Trafik Kazası Tazminatı Nedir?

Karayolları Trafik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası), poliçede belirtilen aracın kullanımı sırasında bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya üçüncü şahıslara ait malların zarara uğramasına sebebiyet verildiği durumlarda devreye girer. Trafik sigortası böyle bir durumda aracın kullanıcısına düşen hukuki sorumluluğu Hazine Müsteşarlığı‘nca saptanmış ve poliçede belirtilmiş sigorta limitlerine kadar temin eder. Anlaşılacağı üzere bu teminat sadece araç, bina, bariyer, trafik lambası vb. maddi zararları değil, olası bedeni zararları da kapsamaktadır.

Yaralanmalı trafik kazası sonucunda yaralanan kişi, kazaya uğrayarak yaralandığı tarihten iyileşene kadar ya da iyileşemeyecek durumda olması halinde de hekimlerce öngörülen tedavi, süresi boyunca gördüğü tedavi, ameliyat, bakıcı giderleri, tedavi süresince çalışmadığı aylara ilişkin kazanç kaybı gibi tüm gider ve masraflarını talep edebilir.

Yaralanmalı trafik kazasında kişinin, maddi tazminatın dışında ayrıca manevi tazminat da talep etme hakkına sahiptir. Kişide trafik kazası sonrasında psikolojik travma, derin üzüntü gibi ruh dünyasında sarsıcı etkiler oluştuysa manevi tazminat talep edebilir. Yaralanmalı ve/veya sakatlanmalı trafik kazalarında zaman aşımı süresi kazanın olduğu tarihten itibaren 8 yıldır. Trafik kazası maddi ve manevi tazminatının 8 yıllık süre içinde talep edilmesi gerekir.

2. Yaralanmalı Trafik Kazası Dikkat Edilecek Hususlar

 1. 8 Yıl geriye dönük olarak alınabilir.
 2. Kişinin yaşı, mesleği, çocuk sayısı, geliri, medeni durumu, eş geliri(AGİ belirlenmesi için) bilgileri ile hesaplama yapılır.
 3. Maluliyet oranı hesaba dahil edilir.
 4. Trafik sigortası teminatları dahilinde sürekli sakatlık tazminatı alınabilir.
 5. Bakıcı gideri alabilmek için %70 ve üzeri sürekli sakatlık oranı olması gerekir.
 6. İş göremezlik raporu varsa yasal süreç(tahkim) içerisinde talep edilebilir.

3. Güvence Hesabı Nedir?

Güvence hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

4. Güvence Kapsamı Neler İçerir?

 1. Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
 2. Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
 3. Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
 4. Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar,
 5. Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
 6. Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

5. Güvence Hesabı Devletin Hizmeti Midir?

Güvence hesabı'nın gelir ve giderlerinin denetimi TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na aittir.

6. Güvence Hesabı Değer Kaybı Öder Mi?

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere Güvence Hesabı trafik kazasından doğan bedensel zararları teminat altına almaktadır. Yani, Güvence Hesabı'na manevi tazminat, araç değer kaybı, sigortalı olmayanın bedensel zararı gibi mağdurun bedensel zararı olmayan tazminat kalemleri için başvuru yapılamaz.

7 / 24